Servis a renovácia okien

Ošetrovanie drevených okien a vchodových dverí povrchovo upravených lakmi Remmers

Ochrana vchodových dverí a okien pri  murárskych prácach

Pri  následnom omietaní ostenia (tvorba špaliet) používajte iba krycie pásky na zakrytie povrchovo upravených plôch.

Výrobca Označenie Farba
Tesa Tesa 4438 Modrá
Tesa Tesa 4838 Ružová/biela
3M Scotch Brand Tape Žltá
3M Scotch Brand 2000
Long Mask
Masking Tape
Modrá

Odporúčané krycie pásky (skúšané po 1 týždni izbových podmienok a 1 týždni zaťaženia poveternostnými vplyvmi)
Použitím iných krycích pások ako uvedených v tabuľke a následnom poškodení lakového filmu nebude reklamácia uznaná.
V žiadnom prípade nepoužívajte papierové lepiace pásky, pretože pôsobením UV  žiarenia a tepla dochádza k neodstrániteľným zvyškom pásky na povrchu.
Po vytvorení ostenia krycie pásky odstráňte v čo najkratšom čase. V žiadnom prípade nenechávajte pásky na povrchoch nalepené dlhú dobu, pretože vytvárajú bariéru pre unikajúcu vlhkosť, ktorá spôsobuje nevratné škody na lakovom filme.

Vlhkosť a jej vplyv na povrchovú úpravu stavebno-stolárskych výrobkov

Množstvo vodnej pary vo fáze výstavby. Pri vysúšaní nových stavieb uniká z vnútorných omietok a poterov enormné množstvo vodnej pary. Súvislosť medzi vznikajúcim množstvom vody a obdobím v ktorom vodná para prechádza bez vetrania cez steny a okná, je vysvetlená v príklade:
Pri vlhkosti miestnosti 30 m2 (výška 2,5 m) uniká z poteru (hrúbky 4 cm) a vnútorných omietok /hrúbky 1,5 cm) v priebehu sušenia cca 4 týždňov celkovo cca 500 l vody. To zodpovedá objemu vodnej pary cca 620 000 l (18 g vody = 22,4 l vodnej pary). Povrchovo upravenými okennými rámami štandardnej veľkosti 1,25 x 1,25 m môže pri uzavretých oknách prechádzať iba 1 g vody, resp. cca. 1,25 l  vodnej pary za hodinu! Predpokladá sa, že okenné rámy zaberajú 4% z plochy stien a samozrejme len 4% vzniknutého množstva vody (cca 20 l) prechádza cez okenné rámy, z čoho teda vyplýva časové obdobie viac ako 2 roky. Z toho sa očakáva, že bez postačujúceho vetrania pri sušení poterov a vnútorných omietok vznikajúca vodná para neunikne z nových stavieb v požadovanom krátkom čase.
Dôsledkami nesprávneho vetrania miestnosti sú tzv. zimné stavebné škody. Vodná para pritom vniká do dreva slabými miestami (napr. oblasť drážky so sklom, alebo slabo nalakované plochy v murive), kondenzuje a zvyšuje vlhkosť dreva na hodnotu viac ako 30%, čo má za následok ťažké otváranie okien a vedie ku škodám v lepených škárach, resp. zvyšuje nebezpečenstvo napadnutia drevokaznými hubami. V prípadoch z vysokou vlhkosťou sa na povrchoch môže objaviť pleseň. V extrémnom prípade sa tvoria na nátere na vonkajšej strane okna bubliny, ktoré môžu byť naplnené vodou.
Do záruky nespadajú škody, ktoré vznikli nadmernou vlhkosťou a nedostatočným vetraním.

Pravidelné priebežné ošetrovanie vchodových dverí a okien

Napriek výbornej odolnosti  povrchovej úpravy voči poveternostným vplyvom je potrebné vchodové okná a dvere pravidelne ošetrovať. Na ošetrenie okien a vchodových dverí používajte len prostriedky REMMERS Fensterpflegeset (set na ošetrovanie okien): Sada pozostáva z Remmers Top–CleanerRemmers Top–Finish a dvoch čistiacich tkanín.

REMMERS Top-Cleaner

Systém starostlivosti o drevené okná a dvere povrchovo upravené lazúrovacími a krycími lakmi na báze aktívnej čistiacej substancie. Remmers Top-Cleaner naneste tkaninou na čistenie na lakované drevené časti. Silne usadená špina sa dá odstrániť teplou čistou vodou. Na čistú a suchú plochu naneste rovnomerne s tkaninou na čistenie Remmers Top-Finish. Tkaninu na čistenie po použití premyť teplou vodou a mydlom.
Teplota spracovania a objektová teplota: Nie menej ako + 10 ˚C.
Výdatnosť: cca 20 m2/l.

REMMERS Top-Finish

Systém starostlivosti o drevené okná a dvere povrchovo upravené lazúrovacími a krycími lakmi na báze vybraných živíc. Remmers Top-Finish uzatvára mikroskopické trhliny a póry lakového filmu, povrchom dodáva hodvábny lesk. V prípade potreby je možné povrchy bezproblémovo prelakovať.
Remmers Top-Finish predlžuje intervaly renovácie, ak sa prípravkom ošetrujú  drevené okná a vchodové dvere 2 x za rok. Prípravok nie je vhodný na odstránenie už vyskytujúcich sa škôd na laku, napr. krupobitím.  V tom prípade neváhajte kontaktovať spoločnosť Eurodreveník s.r.o..

Spracovanie: Remmers Top-Finish pred použitím pretrepať a rovnomerne naniesť tkaninou na čistenie, alebo Remmers Special Tools čistiacim vankúšikom (extra príslušenstvo) na suchý, Remmers Top-Cleanerom pripravený povrch. Čistiacu tkaninu resp. Remmers Special Tools čistiaci vankúšik po použití premyť teplou vodou a mydlom.
Čas sušenia: po cca 1 hod. je povrch nelepivý.
Teplota spracovania a objektová teplota: Nie menej ako + 10 ˚C
Výdatnosť: cca 20 m2/l
Použitie iných prípravkov a následný vznik škôd na lakovom filme nie je dôvodom na reklamáciu.
Dôvodom na reklamáciu taktiež nie sú zmeny farba a zmeny podmienené zvláštnosťami dreva (výtok živice...)

Renovácia náteru, oprava náteru

Na drevených oknách sa má povrchová úprava pravidelne kontrolovať kvôli mechanickým poškodeniam (napr. krupobitím). Ak sa na povrchovej úprave vyskytuje odlupovanie, alebo sivejúci odklad, je renovačný náter potrebný.

Postup pri realizácii renovačného náteru:

V prípade, že okná sú upravené lazúrovacími lakmi

Poškodený film lazúry obrúsiť až na surové drevo. Najprv použiť brúsny papier zrnitosti 80 a následne zrnitosti 100 a 120, aby sa dosiahol jemný, málo savý drevný podklad. Obrúsené plochy natrieť základnou farbou s Aquawood Imprägniergrund vo farebnom odtieni ne-brúseného náteru.
Po minimálne 4 hod. sušenia je potrebné základné plochy natrieť 2-3 x s Aquawood Dickschichtlasur na natieranie vo farebnom odtieni Konope alebo Natur (medzi sušenie cca 3 hod, medzi brúsenie brúsnym papierom zrnitosti 280).
Na záver sa celé okno prebrúsi brúsnym papierom zrnitosti 280 a pretrie sa s Aquawood Dickschichtlasur na natieranie vo farebnom odtieni Konope alebo Natur. Sušenie medzi jednotlivými nátermi sa musí dodržať minimálne 4 hodiny. Pri takto vykonanom prevedení renovačného náteru, ako je písané nie je prakticky žiadny farebný rozdiel medzi renovovanými a nerenovovanými časťami okna.
Okná upravené krycími lakmi
Poškodený film laku prebrúsiť až na surové drevo. Najprv použiť brúsny papier zrnitosti 80 a následne zrnitosti 100 a 120, aby sa dosiahol jemný, málo savý drevený podklad. Voči drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu. Brúsené plochy je potrebné natrieť základovou farbou Aquawood  Imprägniergrund.
Po minimálne 4 hod. sušenia, je potrebné plochy prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 280. Renovované miesta natrieť 1 až 2 krát s Remmers Acryl Holzgrund (medzisušenie minimálne 3 hod.). Následne naniesť prvý krycí náter s Remmers Seidenacryl v želanom farebnom odtieni. Po minimálne 5 hod. sušenia celé okno prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 240 a celé okno 1x natrieť s Remmers Seidenacryl v želanom farebnom odtieni.