Projekt manažment

Spoločnosť Eurodreveník s.r.o sa od svojho vzniku podieľala na mnohých projektoch. Každý z nich mal svoje špecifiká, či už v oblasti technológií, termínov dodania, montáže, tvaru eurookien a iné. Práve preto manažment spoločnosti rozdeľuje projekty podľa požiadaviek a špecifických parametrov do štyroch hlavných kategórií:

  • Historické budovy
  • Hotely
  • Administratívne budovy
  • Rodinné domy

Pri každom projekte sme sa stretli so špecifickými požiadavkami investora, ako aj s problémami, ktoré tieto požiadavky vyvolali. Skúsenosti a dlhoročná prax v odbore nám ich pomáhali zvládnuť a poskytnúť optimálne riešenie.

Napríklad pri historických budovách boli stále kladené požiadavky najmä na zachovanie pôvodného vzhľadu okien. Tento element sa spoločnosti Eurodreveník s.r.o darí dodržiavať najmä vďaka spolupráci s pamiatkármi, historikmi a architektmi.
Vďaka tejto spolupráci dokážeme vyrábať takmer dokonalé repliky historických okien, ale s novými parametrami v oblasti tepelno izolačných vlastností. Medzi nedávne projekty patrí napríklad rekonštrukcia Tabačiarne v Holíči.
V objekte sa naša spoločnosť podieľala na výmene okien, ako aj montáži protipožiarnych stien. Medzi ďalšie nedávne projekty patrí výmena okien a dverí na objekte Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi ako aj výmena okien v objekte kaštieľa v Trebišove, kde bola realizovaná výmena okien, dverí, okeníc drevených obkladov a niektorých interiérových prvkov.

Provinčný dom - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Vinárska búda referencia spoločnosti eurodreveník
Vinárska búda referencia spoločnosti eurodreveník
Vinárska búda referencia spoločnosti eurodreveník
Vinárska búda referencia spoločnosti eurodreveník
Tabačiareň Holíč - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Tabačiareň Holíč - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Tabačiareň Holíč - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Tabačiareň Holíč - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Tabačiareň Holíč - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Tabačiareň Holíč - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Kaštieľ trebišov - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o

Kategória hotelov vždy tvorila akúsi špecifickú oblasť. Pri realizácii projektov sme sa najčastejšie stretávali s požiadavkou, aby montáž prebehla v čo najkratšom časovom intervale. Rovnako boli kladené vysoké požiadavky na tepelno izolačné vlastnosti eurookien, ako aj na používanie najmodernejších technických postupov výroby a montáže. V oblasti rýchlosti a kvality montáže sa spoločnosť a manažment môže spoliehať na stabilný tím montážnych technikov, ktorý zvládli už nejeden časovo náročný projekt. O našej odbornosti a spoľahlivosti hovoria naše referencie, medzi ktoré patrí napríklad výmena okien na sieti hotelov Sorea ako aj na hoteli Patriot v Skalic. Medzi najobtiažnejšie montáže patrila výmena okien na hoteli Hrebienok v nadmorskej výške 1285 m.n.m

Hotel Hutník - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Hutník - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Hutník - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Hutník - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Hutník - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Hutník - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel patriot - referencia spoločnosti eurodreveník
Hotel patriot - referencia spoločnosti eurodreveník
Hotel patriot - referencia spoločnosti eurodreveník
Hotel patriot - referencia spoločnosti eurodreveník
Hotel patriot - referencia spoločnosti eurodreveník
Hotel patriot - referencia spoločnosti eurodreveník
Hotel Hrebienok - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Hrebienok - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Hrebienok - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Hrebienok - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Titris - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Titris - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Titris - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Titris - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Titris - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o
Hotel Titris - referencia spoločnosti eurodreveník s.r.o

Manažment spoločnosti Eurodreveník s.r.o. je vďaka svojím skúsenostiam a znalostiam považovaný za spoľahlivého a nápomocného partnera pri akýchkoľvek projektoch. Či už sa jedná o pomoc pri riešení malých problémov pri výbere vhodných okien určených do rodinného domu, alebo pri veľkých projektoch ako sú rekonštrukcie hotelov, historických a administratívnych budov.