Sklopno posuvné systémy

PSK portál

SK portál je v svojej podstate sklopno posuvný systém, v prvej polohe sa posuvná časť sklopý do odistenej polohy a následne ju užívateľ môže odsunuť do takej miery ako uzná za vhodné.

Viac informácií